Australské květové esence

Australské květové esence léčí fyzické i psychické potíže. Postupně odstraňují příčinu problému. Využívají sílu australské jedinečné přírody.

Umožní nám otevřít cestu k objevení vašeho plného potenciálu, uvolnění negativního přesvědčení a vytvoření emocionálního zdraví a vyrovnanosti. Léčivé esence pomáhají nejenom projasnit náš život, ale také dodávají odvahu, sílu a odhodlání jít za svými cíli a sny. Pomáhají rozvinout vyšší úroveň intuice, sebeúcty, spirituality, tvořivosti i humoru.

S pomocí Australských květových esencí se můžeme zbavit nepříjemných pocitů jako je strach, nejistota, pocitu osamělosti, žárlivosti, netrpělivosti, nedostatku sebedůvěry, beznaděje a dalších negativních stavů mysli. Oprostí nás od každodenního stresu, navozují naopak klid, rovnováhu, pocit síly a schopnosti lépe se vyrovnat s problémy, řešit je i nacházet své správné tempo. Nastolují harmonii v našem těle.

Pro děti jsou květové esence ideální, protože jsou šetrné a bezpečné. Používají se již od narození, provázejí celým dětstvím i dospíváním. Děti na léčbu reagují velmi rychle, protože nejsou ještě zablokovány a jsou schopny vyjadřovat otevřeně vše, co cítí.

Esence jsou vhodné i pro domácí mazlíčky.

Dodávají se ve formě připravených kombinací, a nebo esence připravené na míru pro klienta, dle jeho specifického problému.

Esence se užívají ve formě kapiček, několik druhů i jako krém a rozprašovač.

Kombinace:

Emergency - První pomoc     strach, panika, emoční a fyzická bolest

Abund - Hojnost                   strach z nedostatku, uzavřenost k přijímání

Adol - Dospívání                   rebelství, necitlivost, nepřijetí

Calm and Clear - Zklidnění    netrpělivost, spěch, špatný spánek

Cognis - Učení                     problémy s učením, pocit přetížení, nesoustředění

Confid - Sebejistota              nízké sebevědomí a sebedůvěra, ostych, pocit viny

Creative - Tvořivost               zábrany a bloky bránící tvořivosti

Dynamis - Životní dynamika  občasná ztráta chuti do života, únava

Meditacion - Meditace          nevyhovující kvalita meditace, psychická vyčerpanost

Purifying - Očista                 emoční a fyzická toxicita, emoční zátěž

Elektro - Radiace                 ochrana před elektromagnetickým zářením

Relationship - Vztahy           potíže v partnerském a rodinném vztahu

Sexualita - Sexualita            strach z intimity, nekvalitní sexuální prožitek

Solaris - Solární                   chrání proti slunečním paprskům, strach z ohně

Transition - Změna               strach z neznámého, ze změny, uvíznutí, stagnace

Travel - Cestování                 nevolnost, nervozita a strach při cestování

Woman - Žena                     hormonální nerovnováha, menstuační potíže

Sensuality - Smyslnost        obavy z fyzické a emoční intimity

Space Clearing - Vyčištění prostoru   nepříjemné disharmonické prostředí  / rozprašovač /

ESENCE NA MÍRU               esence vytvořená pro konkrétního člověka na jeho konkrétní potíže

Příklady květin ze kterých si klient  intuitivně vybírá, a ze kterých je následně vyrobena jemu na míru esence.

Více informací o Australských květových enencích naleznete na webu  www.life-direction.cz  vytvořeném Martinou Smíškovou, patronkou a propagátorkou Australských kvetových esencí v Česku a naší úzašnou lektorkou esencí a kamarádkou.